Voorwaarden en Condities

1. Het contract
1.1 Deze voorwaarden en condities zijn voor de abonnement (‘Contract’) tussen U (U bent onze abonnee of potentiele abonnee) en Noatel Europe Limited (gevestigd in London en is de aanbieder van Videofun mobiele pagina) hierna gezamenlijk genoemd als “Firma, Provider, wij, ons”).
1.2 De directe operator facturering in Nederland wordt verzorgd door mGage, the Tower Building 10th Floor, 11 York Road, London SE1 7NX, United Kingdom.
1.3 Deze overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van de Videofun mobiele site en alle mobiele content en diensten beschikbaar op de site hierna te noemen de “Service”. Het verklaart onze verplichtingen aan u, en uw verplichtingen jegens ons met betrekking tot de Dienst.
1.4 Door het aanvragen van de Videofun abonnement Dienst en de toegang tot de Videofun service, U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bovendien U erkent en bevestigt dat:
– U bent de persoon die verantwoordelijk is voor de mobiele account gekoppeld aan het mobiele nummer op de abonnementsdienst;
– U bent verantwoordelijk voor alle diensten die via die mobiele account;
– U geeft uw mobiele provider om de juiste kosten direct ten laste van uw mobiele dienst factuur (wat betekent dat als je op een post-paid dienst van de kosten worden gefactureerd aan uw mobiele telefoon verklaring of als je op een prepaid dienst van de kosten worden afgetrokken van uw prepaid balans);
– Je bent minimaal 18 jaar oud zijn;
– U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat is compatibel met de Dienst te gebruiken en dat de mobiele telefoon correct is geconfigureerd;
– U gaat ermee akkoord dat u niet zal toestaan ​​dat onbevoegden op uw mobiele telefoon account te gebruiken zoals aangegeven door uw mobiele telefoonnummer;
– U stemt ermee in zich te houden aan de Nederlandse wet en andere toepasselijke exportwetten en niet over te dragen, door elektronische transmissie of anderszins, enige inhoud of software die onderhevig zijn aan beperkingen op grond van dergelijke wetten een nationale bestemming of persoon onder dergelijke wetten verboden;
– U stemt ermee in, te begrijpen en te accepteren van deze Algemene Voorwaarden en de bijbehorende privacybeleid;
– U mag de Service alleen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende voorwaarden die kunnen worden aangeboden in verband met een bepaalde voorziening of functie van de Dienst van tijd tot tijd.

2. Voorwaarden met betrekking tot de Abonnementsdienst
2.1 De Videofun is een abonnement lidmaatschap dat zijn leden voorziet van een scala aan producten, diensten en voordelen door de toepassing van mobiele sites om compatibele toestellen (hierna “Service”).
2.2 De dienst is beschikbaar voor inwoners van Nederland alleen.

3. Betaling en Kosten
3.1 Vorm van de Betaling
U wordt in rekening gebracht voor uw abonnement en voortdurende gebruik door directe facturering.
3.2 Vergoedingen en kosten
De toepasselijke vergoedingen en kosten van de Videofun abonnementsdienst zal doorgaan totdat u af te melden en worden hieronder weergegeven:
– Sign-up fee voor €5.00;
– Lopende abonnement fees €5.00 elke 7 dagen (Minimum Inschrijvingsperiode) vanaf uw inschrijvingsdatum;
– Vervoer vergoedingen en gegevens in rekening worden gebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de betreffende vervoerder kosten, zelfs als ze zich voordoen wanneer u de service gebruikt.
3.3 Wijziging van de bestaande tarieven
Alle kosten, zoals hierboven aangegeven zijn onderhevig aan verandering. In het geval van een vergoeding te verhogen, zullen wij u op de hoogte van de nieuwe vergoedingen / kosten en de ingangsdatum voor de nieuwe vergoedingen / kosten. Als u niet wilt dat de nieuwe tarieven te accepteren, kunt u annuleert / uw abonnement te beëindigen (zie Annuleringen / beëindiging van uw dienst hieronder) voorafgaand aan de herziene / nieuwe tarieven van toepassing zijn. Uw annulering / beëindiging verzoek wordt onmiddellijk van kracht.

4. Kwaliteit van Abonnementsdienst
4.1 Mobile apparaatcompatibiliteit
We zullen ons uiterste best doen om u te voorzien van een goede service en maken het te allen tijde beschikbaar. Het is echter uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het mobiele apparaat is compatibel met de Dienst te gebruiken en dat de mobiele telefoon correct is geconfigureerd.
De service is compatibel met alle mobiele telefoons van iOS, Android en Windows Phone.
Notitie:
We zullen geen restitutie van uw abonnementsgeld of andere kosten als blijkt dat de gevraagde mobiele content is niet compatibel met uw toestel.
4.2 Het gebruik van Abonnementsdienst
U begrijpt en gaat ermee akkoord:
– Dat uw gebruik van de Service en de inhoud ervan is op eigen eigen risico. De Dienst en de mobiele content worden geleverd “as is” en zonder garantie door ons of onze partners zoals van toepassing en voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet, uitdrukkelijk of impliciet;
– Er is geen garantie dat de Dienst of de inhoud voldoet aan uw eisen, of dat uw toegang tot dezelfde ononderbroken of foutloos zijn;
– U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of via uw abonnement;
– U stemt ermee in dat U niet zal toestaan ​​dat onbevoegden om uw account te gebruiken zoals aangegeven door uw mobiele telefoonnummer;
– U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte in het geval u zich bewust worden van of vermoedt dat onbevoegd gebruik van uw account of abonnement of enige andere inbreuk op de beveiliging;
– U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor u of iemand anders voor de inhoud of materiaal van alle of een deel van een download of enig ander aspect van de service die u verwerpelijk vindt.

5 Annuleringen / Beëindiging van de Abonnementsdienst
5.1 U kunt ervoor kiezen te beëindigen / uw abonnement / lidmaatschap opzeggen tot de Dienst. Neem contact op met de klantenservice.
Uw annulering / beëindiging verzoek zal worden verwerkt en uw account onmiddellijk worden gesloten. Eventuele vergoedingen reeds gemaakte / rekening gebracht zal worden verbeurd en niet terugbetaald.

5.2 Wij kunnen naar eigen goeddunken uw account opschorten of met of zonder kennisgeving aan U te beëindigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, in het geval van schending van deze Algemene Voorwaarden, indien U wordt geacht de dienst te hebben misbruikt. “Misbruik van de dienst” gedefinieerd als, maar niet beperkt tot, hoog gehalte verzoeken ertoe leidt dat via toewijzing van systeembronnen. In het geval dat we uw account na schendingen van deze voorwaarden te beëindigen, zullen wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aan u en zal een deel van uw kosten tot op heden niet terug te betalen.

6 Wijziging abonnementsdienst
6.1 Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat noch wij, noch onze partners of gelieerde aansprakelijk Gij zult voor enige wijziging, schorsing of intrekking van de Dienst.

7 Privacy
7.1 Om u te voorzien van de Abonnementsdienst, moeten we bepaalde persoonlijke informatie van u te verzamelen. Noatel Europe Limited privacybeleid geldt voor onze levering van de Dienst aan u. Onze privacybeleid biedt u informatie over onze collectie, behandeling, gebruik / bekendmaking en onderhoud van uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld U stemt ermee in dat wij persoonlijke informatie kan onthullen zoals uw mobiele nummer aan uw mobiele provider tot provider inning van retributies veilig te stellen. Om u te voorzien van de Dienst kunnen we ook uw informatie aan ons derde partij providers / leveranciers. Verder kunnen we ook nodig hebt om uw informatie bekend te maken die nodig kunnen zijn door de wet (bijvoorbeeld om juridische procedures, onder Court Orders etc.). Voor meer informatie over onze omgang, beheren en opslaan van uw informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

8 Trademark
8.1 Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, slogans, logo’s en andere aanduidingen van oorsprong die op of in verband met de Dienst kunnen worden weergegeven zijn het eigendom van de Vennootschap en / of onze partners en de respectieve licentiehouders. U mag niet kopiëren, weer te geven of gebruik maken van een van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de merkhouder.

9 Copyright Information
9.1 De Dienst is voor persoonlijk gebruik. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u uitzending of re-uitzending niet kan verzenden of doorgeven, of om het even welke commercieel gebruik van de dienst, met inbegrip van de mobiele content.
9.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U mag geen toestemming, geen mobiele content gebruikt of verkregen door u aan te moedigen of te laten worden gereproduceerd, gewijzigd, weergegeven, uitgevoerd, overgedragen, gedistribueerd of anderszins gebruikt door een andere partij, en U stemt ermee in dat u zal nemen redelijke maatregelen om eventuele ongeoorloofde reproductie en / of ander gebruik van te voorkomen.
9.3 De Service en alle geldende inhoud kan bevatten auteursrechtelijk beschermd en / of eigen onderwerp. Uw gebruik van de dienst en de toepassing inhoud worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Uw gebruik van de dienst en de mobiele content is onder licentie.

10 Remedies
10.1 U gaat ermee akkoord en houdt onschadelijk, ons bedrijf, onze geassocieerde partners, agenten, gelieerde ondernemingen en / of licentiegevers, indien van toepassing, tegen verkeerd, ongeoorloofd of illegaal gebruik van uw account.
10.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat enig ongeoorloofd gebruik van de dienst zou leiden tot onherstelbare schade aan ons bedrijf, onze geassocieerde partners, agenten, gelieerde ondernemingen en / of licentiegevers waarvoor geld schadevergoeding zou ontoereikend zijn, en in dat geval ons bedrijf, onze geassocieerde partners , agenten, gelieerde ondernemingen en / of licentiegevers heeft het recht om, in aanvulling op andere beschikbare wettelijke en in het eigen vermogen, onmiddellijk voorlopige voorziening tegen je. Niets in deze paragraaf of elders in deze overeenkomst kan worden uitgelegd als remedies of vrijstelling krachtens wettelijke of andere claims ons bedrijf, onze geassocieerde partners, agenten, filialen en / of licentiehouders te beperken kan in afzonderlijke juridische autoriteit, inclusief maar niet beperkt tot enige vordering tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

11 Aansprakelijkheid
11.1 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Dienst en de mobiele content is op eigen risico. De Dienst en de mobiele content worden geleverd “as is”.
11.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor elk onbevoegd gebruik van de dienst en / of inhoud.
11.3 U gaat ermee akkoord dat noch wij, noch onze partners of licentiegevers aansprakelijk is aan u of aan een derde partij voor een wijziging, schorsing of intrekking van de Dienst.
11.4 In geen geval zullen wij en / of onze partners, voor zover van toepassing, zijn aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele of speciale schade (met inbegrip van winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de dienst, zelfs als we de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade te gebruiken. Omdat sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking niet op u van toepassing. In de mate dat in een bepaalde omstandigheid geen disclaimer of beperking van schade of aansprakelijkheid hierin uiteengezet door de geldende wetgeving verboden is, dan in plaats van de bepalingen ervan in dergelijke bijzondere omstandigheden, we hebben recht op de maximale disclaimers en / of beperkingen op schadevergoeding en aansprakelijkheid verkrijgbaar bij de wet of in het eigen vermogen door de toepasselijke wetgeving in dergelijke bijzondere omstandigheid.

12 Vrijwaring
12.1 U gaat ermee akkoord te vergoeden en ons te houden, onze geassocieerde partners, agenten, gelieerde ondernemingen en / of licentiegevers van en tegen alle claims, acties, eisen, oorzaken van de actie (collectief: “Claims”) en andere procedures die voortvloeien uit of in verband met uw gebruik van de dienst, en om hen terug te betalen op de vraag naar eventuele verliezen, kosten, rechten, heffingen, boetes en andere kosten die zij maken (waaronder juridische kosten en gerechtelijke kosten) als gevolg van enige Claim.

13 Law and Legal Notices
13.1 Deze Overeenkomst en alle andere waarnaar hierin wordt verwezen uw gehele overeenkomst te vertegenwoordigen bij ons met betrekking tot uw gebruik van de Dienst termen of documenten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt deze overeenkomst niet bedoeld om te overleggen en heeft geen rechten of rechtsmiddelen op een andere dan de partijen bij deze overeenkomst persoon verleent. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zal dat deel worden gescheiden en de rest uitgelegd op een wijze die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te denken, zo nauwkeurig mogelijk, de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen en de rest in volle kracht blijven en gevolg. Ons falen om alle beschikbare claim of verdediging op grond van deze overeenkomst voort te zetten of anderszins niet een verklaring van afstand van een dergelijke vordering of de verdediging zijn. De titels die in deze overeenkomst zijn uitsluitend voor uw gemak, en zal geen effect hebben op de interpretatie of de juridische afdwingbaarheid van de termen die hierin hebben. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de en beide partijen onderwerpen zich aan deze.

14 Klachten / Geschillen
14.1 Mocht u nog een onderzoek of een geschil / klacht over de service, kunt u contact met ons op:
Per e-mail: info@noateleurope.co.uk

15 Wijzigingen in deze overeenkomst
15.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst kan worden gewijzigd door ons op elk moment. In het geval van wijzigingen in deze overeenkomst worden de veranderingen efficiënt te zijn op dergelijke wijzigingen in onze mobiele sites. Uw vervolg te schrijven op de betreffende Dienst na een dergelijke plaatsing acceptatie van de nieuwe overeenkomst zullen vormen door You.
Deze voorwaarden zijn afgegeven door:
Noatel Europe Limited
Chester House, 81-83 Fulham High Street
London – SW6 3JA, United Kingdom
Firmenbuchnummer: 07616904 REGISTRATION NUMBER
Firmenbuchgericht: Company House of England and Wales
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 146041894
E-Mail: info@noateleurope.co.uk
Web: noateleurope.co.uk